Re: [htdig3-dev] Odd comment...


J. op den Brouw (MSQL_User@st.hhs.nl)
Tue, 02 Feb 1999 10:39:48 +0100


Marjolein Katsma wrote:

> >Hey! Nobody is denying that!
> >It is beautifil until you have to write it... :-) (Of mischien was het de
> >slechte school waar ik op zat...)
>
> Ja, dat moet de school geweest zijn! ;-)
>

Andrew,

Welke school was dat dan? Dan zal deze school wel een slechte
vermelding krijgen in de keuzegids..

--jesse
------------------------------------
To unsubscribe from the htdig3-dev mailing list, send a message to
htdig3-dev@htdig.org containing the single word "unsubscribe" in
the SUBJECT of the message.This archive was generated by hypermail 2.0b3 on Wed Feb 10 1999 - 17:09:05 PST